روشهای اعلام واریز مبلغ سفارش بشرح زیر می باشد :

1  - ارسال پیامک به شماره   500020309497

2 - تماس با شماره تلفن  32209497-031

3 -  ارسال پیام از طریق صفحه  تماس با ما

4 - ارسال ایمیل به نشانی  sales@ihedieh.com


 

مواردی که پس از واریز باید به فروشگاه اطلاع داده شود

- کارت به کارت :          عبارت  " کارت 4 رقم آخر کارت واریز کننده مثال کارت 1234

- واریز نقدی :             عبارت "فیش شماره قرمز روی فیش مثال فیش 123456

- پرداخت با موبایل :     عبارت "همراه شماره پیگیری مثال همراه 1234

- واریز آپ :                عبارت "آپ شماره ارجاع مثال آپ 011123456789

- انتقال اینترنتی :      عبارت "اینترنتی شماره ارجاع مثال اینترنتی 123456789